Privacy verklaring

De website www.hartsbewustzijn.nl wordt beheerd door Hartsbewustzijn (KvK: 80661505). Hartsbewustzijn is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: AVG).

 

Definities

In mijn privacyverklaring gebruik ik een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je mijn website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De manier waarop ik gegevens verzamel

Hartsbewustzijn verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift of het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten.
Hartsbewustzijn verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven, een overeenkomst die je met Hartsbewustzijn hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Welke gegevens verwerkt Hartsbewustzijn?

Hartsbewustzijn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Hartsbewustzijn (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over je activiteiten op mijn website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel gebruikt Hartsbewustzijn de persoonsgegevens?

Hartsbewustzijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om je een nieuwsbrief en/of informatie te zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren.

Met wie deel ik je persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld. Tenzij voor de dienstverlening noodzakelijk en nadrukkelijk overeengekomen.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Google Analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Van de volgende social media-kanalen heb ik de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. Ik help je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:
• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
•  YouTube

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hartsbewustzijn;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Hartsbewustzijn een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Hartsbewustzijn van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hartsbewustzijn.nl. Hartsbewustzijn reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Wijzigingen

Ik behoud mij het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.